top of page

דברים שלא ידעתם על ערכי הגבה (ph) חריגים בשפכי תעשייה


אם אתם באחת מהתעשיות הבאות, יש סיכוי גדול שיש לכם ערכים חריגים של "ערכי הגבה" (PH):

· תעשיות גימור, טיפולי שטח, ציפוי מתכות, גלוניזציה ותהליכים.

· תעשיית הטקסטיל

· חלקים מתעשיית המזון

· מחלבות ומבשלות שיכר

· תעשיית הבטון המוכן

· מכבסות

ערך הֲגָבָה (pH) הוא מדד לריכוז יוני המימן בתמיסה. בתמיסה חומצית שבה ריכוז יוני המימן גבוה יהיו ערכי ההֲגָבָה נמוכים (בין 1 ל-7). בתמיסה בסיסית שבה ריכוז יון המימן נמוך יהיו ערכי ההֲגָבָה גבוהים (בין 7 ל-14). כאשר ערך ה-pHשווה ל-7 התמיסה מוגדרת ניטרלית.

ההשלכות העיקריות של ערכי הגבה גבוהים הן פגיעה בצנרת הובלת השפכים, הגברת המסיסות של מזהמים רעילים והגברה של תגובות כימיות המביאות לפליטות גזים רעילים.

על פי כללי תאגידי מים ("שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב") נוזלים בעלי ערך הגבה נמוך מ- 6 או גבוה מ-10 מחשב תחת הקטגוריה " שפכים אסורים" וחל איסור על הזרמתו לביוב.

רוצים לדעת איך לטפל בערכי הגבה גבוהים? לנו יש מגוון פתרונות מקצועיים! דברו אתנו!! www.landcheck.co.il


5 views0 comments

Comentarios


bottom of page