top of page

טיפים לניהול שפכים בעסקי מזון


הידעת? עסק מזון נדגם בתדירות של 4-6 פעמים בשנה בהתאם לצריכת המים שלו. הערכים הנבדקים בשפכי העסק הינם: ערך הגבה( (pH) צריכת חמצן כימית (COD) מוצקים מרחפים (TSS) שמנים ושומנים, כלורידים ונתרן. שימו לב, דיגומי העסק אינן מתואמים עם בעל העסק ולכן ערך השפכים צריך להיות תקין באופן עקבי!


התקנות הרגולטוריות דורשות כי שפכי העסק יופרדו לשני זרמים נפרדים: זרם סניטרי וזרם תעשייתי שמקורו מכלל השפכים הנוצרים בפעילות המטבח.


מפריד שומנים תקין כולל פתח דיגום ביציאה מהמפריד ועליו להיות בגודל הנכון על מנת לבצע את פעילותו.

אין להזרים למפריד השומן את הזרמים הבאים: שפכים סניטרים, נגר עילי, שפכי דגריזר.


בעל עסק נדרש להציב מיכלים לאיסוף שמנים משומשים, לפנותם לאתר מאושר ולשמור את שוברי הפינוי בעסק 3 שנים. אין להזרים שמן משומש למערכת הביוב.


מפריד השומן אינו מיועד לטיפול במלחים מומסים! על כן יש לאתר את מקורות המלח, לצמצם במקור או לאגום את מקור התמלחת ולפנות אותה לאתר טיפול מתאים.


צריכים עזרה בניהול שפכים? רוצים להימנע מקנסות? דברו אתנו!

23 views0 comments

Comments


bottom of page