top of page

תעשיות מזהמות

מהן תעשיות מזהמות?


תעשיות מזהמות הן תעשיות המזרימות שפכים מזוהמים למערכת הביוב. למשל, בריכות שחיה, בתי חולים, מפעלי טקסטיל, מפעלים לציפוי מתכות, מפעלי מזון, מפעלי פרמצבטיקה, מסעדות ועוד. למעשה, אין מדובר רק על "מפעלים תעשייתיים", אלא על מגוון סוגי עסקים המספקים שירותים שונים, כגון, בתי קפה, מכבסות, משחטות, אולמות אירועים ובתי-מלון.


מזהמים בתעשיות – מהן הסכנות בזיהום?


בתעשיות המזהמות ישנם מזהמים שונים בעלי השפעות שונות. למשל, ישנם מזהמים אנאורגניים (רובם מתכות כבדות כגון נחושת, כרום וכספית), העלולים לגרום בריכוזים גבוהים לפגיעה של ממש בבריאות האדם ובעלי החיים ואף למוות. ישנם מזהמים אורגניים (כגון ממיסים, תרופות והורמונים) שקצתם רעילים, מסרטנים, אנדוקריניים או מוטגניים. בנוסף, לשפכי התעשייה תכונות כגון ריח, ערך הגבה וטמפרטורה העלולות לגרום מפגעים ומטרדים.


31 views0 comments

Comments


bottom of page