top of page

מסמכים ותסקירים סביבתיים

 אנחנו מפיקים עבורכם את המסמך הדרוש לכם על פי דרישות הרגולטור 

כתיבת נספח סביבתי להיתר בניה

חוות דעת מומחה

בדיקת נאותות סביבתית

סקר תהליכים

תסקיר השפעה לסביבה

נשמח לעמוד לשרותכם
מוזמנים להתייעץ עימנו

Thanks for submitting!

bottom of page