top of page

?מהי פרשה טכנית לעסקים

פרשה טכנית היא מסמך המתאר את פעילות העסק תוך התמקדות בהשפעות הסביבתיות הנגזרות מפעילות זו. במסמך זה יש לפרט אודות כל מקורות הזיהום בעסק העשויים להשפיע על הסביבה, תוך הצגת נתונים ותחשיבים וכן המלצות לטיפול וצמצום ההשפעות הסביבתיות.

את הפרשה הטכנית יש להגיש לצורך קבלת רשיון עסק, חידוש רשיון עסק וקבלת היתר בניה.

 

על מנת לקבל את האישור בהקדם ובלי עיכובים, אנו ממליצים לפנות לאיש מקצוע. לחברת landcheck נסיון רב בהגשת מסמכי פרשה טכנית וקבלת האישורים הנדרשים במהירות ובקלות. 

Factory Pipelines

סוגי פרשות טכניות

פרשה טכנית לעסקי מזון 

פרשה זו מיועדת לבתי עסק המגישים מזון ומהווה תנאי חובה לקבלה או לחידוש רשיון עסק. בין אם מדובר במסעדה/מעדנייה/מכולת/פאב או עסק מזון אחר, על הפרשה לכלול תיאור מפורט של מרכיבים שונים כגון: התפריט המוגש בעסק, תכנון המטבח והציוד, חומרי הגלם, תהליך קבלת הסחורות, כמויות הסחורות ליום או שבוע, נפחי אחסון בקירור והקפאה, תהליכי האחסון השטיפה והחיטוי, הפרדה בין סוגי המזון השונים, הטיפול במזון, תהליכי העבודה והייצור של כל פריט והגשת המוצרים הסופית ללקוח. הפרשה הטכנית מפרטת גם אודות מקורות המים של העסק ומערכות האיוורור הקיימות. 

 

פרשה טכנית-סביבתית (שפכים

 

פרשה זו מתמקדת בשפכים מספקת תיאור מפורט לצורת טיפול של בית העסק בשפכים תעשייתיים. מסמך זה נדרש לעסקים בעלי פוטנציאל זיהום (מפעלים מסוגים שונים, מחסנים, מטבחים תעשיתיים, עסקי מזון ועוד). 

פרשה טכנית סביבתית כוללת נתוני רקע של העסק, תיאור ופירוט בנוגע לתהליכי הייצור, רשימת חומרי גלם המשמשים לייצור, פירוט בנוגע למתקני הזר במפעל, נתונים לגבי צריכת מים, חישובים ומאזנים של עומסי זיהום בשפכים. הפרשה הטכנית הסביבתית מפרטת כיצד ניתן לצמצם של הזיהום בתהליך היצור. 

הגשת פרשה טכנית

את הפרשה הטכנית יש להגיש לרשות המקומית/למשרד להגנת הסביבה ו/או למשרד הבריאות. 

חשוב שתדעו, על מנת שתוכלו להציג את העסק שלכם בצורה הטובה ביותר ולהוכיח כי אתם מצמצמים את השפעותיו הסביבתיות למינימום האפשרי, נדרש איש מקצוע מנוסה ומיומן. ללא מסמך מפורט ומדויק, העומד בכל התקנות הנדרשות, לא תוכלו לקבל את האישור ותאלצו להגיש בקשות שוב ושוב...

חברת Land check תחסוך לכם זמן יקר, אנו מבטיחים לכם הליך מהיר, יסודי ויעיל. תנו לנסיון ולמקצועיות שלנו להקל עליכם ופנו אלינו בהקדם!

Pointing Pencil
bottom of page