top of page

יועץ שפכים

מהו יועץ שפכים?


יועץ שפכים הוא מומחה בתחום שפכי תעשייה הנפלטים ממפעלי תעשיה כחלק מתהליך הייצור. תפקידו המרכזי הוא להפחית ריכוזי מזהמים הנפלטים מהמפעלים ובכך למנוע פגיעה סביבתית. סקרים אלו חיוניים במיוחד עבור מפעלים המתקשים בשיפור איכות השפכים שלהם ועבור מפעלים עם שפכים חריגים הנמצאים בשלבי אכיפה מתקדמים.


מה כולל תהליך הייעוץ?

יועץ שפכים יבצע סקר שפכים מקצועי, אשר מטרתו לזהות ולאתר חריגות ומפגעים, העלולים להשפיע על פליטה וזרימה של מזהמים למערכות מים וביוב. בסקר עצמו יוגדרו הליכי הייצור במפעל, מאפייני המזהמים, מקור השפכים, ניטור חריגות ובחינת חלופות תקניות.

בסיומו של סקר השפכים תתקבל תוכנית עבודה מסודרת לטיפול ולהפחתת המזהמים בשפכים עד לעמידה בתקנים הקבועים בחוק. לעיתים, ועל פי דרישת הלקוח, ימשיך היועץ לבצע מעקב לווידוא שיפור איכות השפכים ואף בדיקות תקופתיות לרמות המזהמים.

חשוב להבין שאי עמידה בתקנות ובתקנים בנוגע לפליטת שפכים תעשייתיים עשויה להביא להליכים משפטיים מול המשרד להגנת הסביבה ותאגידי המים ולקנסות כבדים ועל כן מומלץ לעבוד עם יועץ מומחה בעל נסיון בתחום.


חברת Landcheck מתמחה בהכנת סקרי שפכים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה עבור פרויקטים שונים של תשתיות זורמות במפעלים.

Comentarios


bottom of page