top of page

על חומרים מסוכנים בשפכים תעשייתיים - והפעם...החומר בורון.

גם אתם מקבלים קנסות בגין שפכים תעשיתיים??

אם אתם באחת מהתעשיות האלה:

• ציפוי מתכות

• מוצרי זכוכית

• חקלאות

• מניעת אש

• סבונים ודטרגנטים


אז ככל הנראה, יש לכם חומר הנקרא "בורון" בשפכים! הבורון פוגע פגיעה קשה בגידולים החקלאיים מאז שהחלה השקיה במי קולחים ויש לו השפעה רעילה על מרבית הגידולים החקלאיים אפילו בריכוזים נמוכים מאוד.

חשוב לדעת! בורון בריכוז של 1.5 מילגרם ומעלה נחשב " שפכים אסורים" ומתבצעת אכיפה כנגד מפעלים המזרימים בורון למערכת הביוב!!!

רוצים לדעת כיצד לטפל בבורון ולמנוע קנסות נוספים? דברו אתנו.

19 views0 comments

Comments


bottom of page